PDA

View Full Version : Video Mazda Furai : Race TrackMr.Ghost
28-11-2011, 02:55 PM
http://www.youtube.com/watch?v=C4Xl0i4uNGU

Youtube

inuyasha
29-11-2011, 04:36 PM
Concept của Mazda đã thành hiện thực! Nhìn vẻ ngoài lạnh lùng và quá độc đáo!:019: